Filters

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filter type 27x0.5 30.5x0.5 35.5x0.5 40.5x0.5 43x0.75 46x0.75 49x0.75 52x0.75 55x0.75 58x0.75
092 J J J J J J J J J J
093 J J J J J J J J J J
486 J J J J J J J J J J
Subject to change

 

درباره  The Imaging Source

محصولات این شرکت طیف وسیعی از دوربین های صنعتی با رابط  USB 3.0  ، USB 2.0   ، GIGE  و FireWire   و همچنین نرم افزار های پردازش تصویر را شامل می شود . نوآوری ، کیفیت برتر و بررسی و پاسخگویی دقیق نیازمندی های کاربردهای مختلف  ، ویزگی و عامل موفقیت محصولات و خدمات شرکت می باشد.